sade kahve ile kahve zamanı
Pazartesi 12:00 - 14:00

Sadekahve İle Kahve Zamanı

Sadekahve İle Kahve Zamanı

Sadekahve İle Kahve Zamanı, Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserleriyle sadekahve tadında.

Türk sanat müziği, diğer bi deyişle ; Klasik Türk müziği, klasik Türk mûsıkîsi, Osmanlı’daki adıyla mûsıkî veya günümüzde kullanılan adıyla Türk sanat müziği; Türk kültürüne has makamlı bir müzik türü. Klasik batı müziği ve Hint müziği ile beraber dünya üzerinde süreklilik ve gelenek oluşturma bakımından mevcut birkaç klasik müzikten birisi olarak kabul edilir.

En sevilen türk sanat müziği eserleriyle sizlerleyim.

sadekahve ile kahve zamanı
sadekahve ile kahve zamanı

Sadekahve ile kahve zamanı, kim sevmez ki hele de yanında kulağa hoş gelen içimizi ısıtan bizden bir parça olan ve en sevilen, içilen kahvedir, sıcacık dumanı tüterken üzerindeki o eşsiz köpüğü ile ne güzel keyif verir Türk Sanat Müziği.

Osmanlı zamanından bu yana klasik türk müziği olarak adlandırılan, tarihsel açıdan altı döneme ayrılabilir; oluşum dönemidönüşüm dönemiklasik dönemson klasik dönemromantik dönem ve çağdaş dönem.

10. yüzyılda yaşamış olan Farabi’den Timurlenk’in öldüğü 1405’e kadar geçen süre.

Türk müziğinin nazari (teorik) yönleriyle açıklandığı ve yazıya aktarılmaya başlandığı oluşum dönemini kapsamaktadır. Bu dönemin sonlarına doğru, çok meşhur bir üstat olan Abdülkadir Meragi, bir sonraki evrenin tohumlarını atmış, Türk müziğine yeni bir yön vermiştir. Bunu takiben, 16. yüzyılın başından Yavuz Sultan Selim’in tahta çıktığı 1512’ye değin; anlatılageldiği şekilde, Türk müziğinin ses perdeleri ve makamları üzerinde birtakım nazari değişiklikler yapılmıştır. Bu dönem, Diyar-ı Rum‘un ve Balkanlar’ın üzerinde Mevlevihanelerin yapıldığı, İstanbul’un fethedildiği, Bizans İmparatorluğu kalıntıları arasına Enderun saray okulunun kurulduğu, kökleştiği ve Orta Asya’dan Ali Şir Nevai, Hüseyin Baykara, Ali Kuşçu, Şadi gibi ilim adamlarının İstanbul’a cezbedildiği bir dönüşüm dönemi, keza bir nevi Rönesans olarak görülmektedir.

Klasik Türk müziği; Orta Asya, Selçuklu ve özellikle Osmanlı uygarlığının bir ürünü olarak, pek çok milletin müziklerini etkilemiş, onların müziğini de kendi potasında eritmiştir. Bunun bir sonucu olarak, klasik musıkî, gerek makam sayısı ve anlayışı, gerekse formlar ve usuller bakımından zengin bir müzik türü olmuştur.

Bu güzel programda buluşmak ümidi ile Sadekahve ile kahve zamanı.

BİZDEN HABERLER

TÜMÜ